Maandelijks archief: oktober 2014

Wintertijd

Het is duidelijk dat het klimaat van grote invloed is op de bijen. Vanwege de kou en regen zijn we in augustus gaan bijvoeren met kleine voerbakjes. Maar in september is het nog warm, blijven de bijen nog zoveel vliegen en dracht binnenbrengen dat het wintervoeren wordt uitgesteld.
Pas eind september plaatsen we de grote voerbakken, maar de bijen nemen het voer maar zeer matig op. Er is nog zoveel broed in de kasten en we zien zelfs eitjes, de koningin blijft nog actief leggen en er is nog weinig te zien van het herstructureren van de ramen. De bedoeling zou zijn: het uitlopend broed in de onderste kamer en de voorraad  ‘op zolder’. Maar in mijn kasten zit overal broed en nog maar weinig voer. Het ziet er wel zeer gezond uit, want er zijn veel bijen in de kast en met het uit te lopen broed ontstaat er een mooi groot volk dat samen met de overgebleven werksters een warme deken om de koningin gaat vormen, als ze in de winter stopt met eitjes leggen.
Bijen die normaal maar 6 weken leven, leven nu een half jaar en gaan in het voorjaar het nest weer opstarten. Heel bijzonder, omdat ze niet vliegen en hoeven te werken, slijten ze minder en houden het maanden vol om, alleen door hun vleugels te bewegen de temperatuur in de kast op peil te houden.
In oktober zien we bij de laatste inspectie mooi gevulde ramen met broed en afgedekseld voer: er zit zeker 8 kilo voer in de kast.
Voor de imkers breekt nu een rustige tijd aan,  we laten de bijen met rust en gaan ons nu focussen op het bijenpark: bomen rooien of verplaatsen, snoeien, nieuwe werkplekken aanleggen; het oude materiaal aan kasten en ramen schoonmaken en ons voorbereiden op het nieuwe seizoen.

 

Bijen Rescue

Bijen Rescue:  een bijzondere missie
Kees is deze zomer bij de Imkersvereniging gekomen. Zeer enthousiast is hij met een zwermpje bijen in zijn kast begonnen. Helaas blijkt in oktober dat zijn volkje waarschijnlijk van haar voer beroofd  is en dat er nog maar een handje vol bijen in de kast zit. In de twee demonstratiekasten van de vereniging zitten ook nog 2x 2 ramen met bijen, zonder koningin, die het ook niet gaan redden om de winter in te gaan.
We starten de Bijen Rescue: we plaatsen een extra kast op de kast van Kees met een krantje er tussen. De 4 ramen met 2 verschillende bijenvolkjes plaatsen we met 6 lege ramen in de bovenste 10 raamskast en besproeien de bijen bovenin met een mengsel van water, honing en een beetje alcohol. Als we ze een dag later een beetje helpen door gaten in de krant te prikken, lijken de 3 groepen bijen elkaar te verdragen. Er wordt niet geknokt, er liggen niet veel dode bijen en de nieuwe bijen vliegen blijkbaar niet terug naar hun vaste plek, waar nu geen kasten meer staan. De eerste stap lijkt gelukt, maar het is nog steeds een klein volk.
Zondag kijken wij in 4 verenigingskasten en halen uiteindelijk 3 ramen met broed uit deze kasten, die het kunnen missen. We slaan alle bijen boven hun eigen kast af en nemen hun broed, zonder bijen, mee naar de kast van Kees.
Daar plaatsen we 4 bebouwde ramen met een beetje voer in het midden van de onderste kast. In de bovenste kast plaatsen we aan de buitenkant 2x 2 sluitblokken en in het midden hangen we de 3 extra ramen met broed en gedekseld voer, bij de 3 eigen ramen van Kees. Als dit broed uitkomt, is het volk verdubbeld en zijn ze misschien groot genoeg om samen de winter door te komen.
We plaatsen de voerbak weer op de bovenste broedkamer en hopen dat ze nog voldoende voer op kunnen nemen en dat ook nog willen afdekselen. We kunnen nu alleen nog afwachten en hopen dat de reddingspoging lukt!